Các điều kiện áp dụng khi mua hàng tại microkhongday.vn

Các đề mục đảm bảo quyền lợi của người mua và trách nhiệm của người bán

Các sản phẩm được mua và bán trên microkhongday.vn

Bảo vệ người mua

Nếu một mục đủ điều kiện mà bạn đã mua trực tuyến không đến, hoặc không phù hợp với mô tả của người bán, người mua bảo vệ của chúng tôi sẽ bồi hoàn cho toàn bộ số tiền của món hàng cộng với chi phí bưu chính và đóng gói. Bảo vệ người mua bao gồm tất cả mua hàng trực tuyến của bạn, trên microkhongday.vn hoặc trên bất kỳ trang web khác, khi bạn sử dụng thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng hoặc Chuyển khoản ngân hàng.

 

Để biết thêm thông tin, xem Thỏa thuận sử dụng của chúng tôi

Nếu người bán đã được mô tả chính xác một mục, nhưng bạn chỉ là không hài lòng với nó, nếu bạn không mở một tranh chấp trong vòng 180 ngày kể từ ngày mua hàng, hoặc nếu tài khoản của bạn không ở trạng thái tốt, bạn là chủ yếu có thể không được đảm bảo thực hiện được việc đó.

 

Hoàn lại tiền

Nếu một lệnh không đến hoặc phù hợp với mô tả, chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí mua đủ điều kiện và chi phí giao hàng trả tiền.

 

Bảo vệ người bán

Nếu bạn đang gửi một khoản thanh toán trái phép - ví dụ, từ một tài khoản bị hack - hoặc người mua tuyên bố họ không nhận được hàng của họ, chính sách bảo vệ người bán của chúng tôi bao gồm các bạn cho toàn bộ số tiền thanh toán trên doanh số bán hàng đủ điều kiện.

 

Thỏa thuận sử dụng của chúng tôi

 

Chính sách bảo vệ người bán

Các mặt hàng hữu hình được bán và được gửi bằng chứng giao hàng từ bên trong tại Việt nam cho người mua trên toàn thế giới. Hãy báo trước về tất cả các chi tiết của các hạng mục, đặc biệt là các hỏng hóc, và bất thường. Cũng cung cấp một ước tính chính xác khi giao hàng.

 

Bằng chứng về việc giao hàng

Để đủ điều kiện cho bảo vệ của người mua, chúng tôi yêu cầu hai loại bằng chứng cho đủ điều kiện bảo vệ. Một bằng chứng kỹ thuật số hoặc thể chất mà các mặt hàng đã được gửi bởi người bán, và chứng minh rằng các mặt hàng đã được phân phối bởi các công ty chuyển phát.

 

Các sản phẩm không đảm bảo

Các mặt hàng không phù hợp với mô tả của bạn, các mục vô hình như dịch vụ hoặc hàng hóa kỹ thuật số, vật phẩm vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc các chính sách của microkhongday.vn, và các mặt hàng của người bán hoặc cung cấp trong hệ thống thuộc hệ thống cung cấp sẽ không được bảo hành.

 

Chính sách bảo vệ người mua hàng

Hãy yêu cầu người bán xác nhận để giúp cung cấp cho người mua yên tâm trong việc đặt hàng .

 

Hỗ trợ tranh chấp

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ đầy đủ để giúp giải quyết các tranh chấp của người mua hoặc các khoản thanh toán gian lận. Bạn phải đáp ứng yêu cầu của chúng tôi để biết thông tin như đã nêu trong thông tin liên lạc của chúng tôi với bạn. Bạn gửi hàng cho các địa chỉ giao hàng được liệt kê trên trang thanh toán Chi tiết giao dịch. Nếu bạn không bán trên microkhongday.vn, đảm bảo các giao dịch được đánh dấu là ”đủ điều kiện” Bảo vệ người bán.

 

microkhongday.vn