Micro trợ giảng | Micro diễn thuyết | Micro sự kiện | Micro MC

Micro không dây diễn thuyết, không phải mang máy trên người, người sử dụng có thể để máy ở đâu đó theo mong muốn, trên bàn giáo viên chẳng hạn và bạn có thể thoải mái di chuyển trong lớp học, đem lại sự linh hoạt và thoải mái.

Micro trợ giảng chuyên dụng, nhập khẩu và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.